Dodawanie grup

Podziel uczestników na grupy, aby wyświetlić im różne treści

Opcja "Grupy" pozwalają na podział uczestników konferencji na dowolną ilość grup, dzięki czemu możemy wysyłać konkretne informacje (na przykład powiadomienia PUSH) specyficznym grupom odbiorców. Np. grupie VIP wysyłamy informacje o lunchu lub grupie wolontariuszy informacje o zebraniu.

 

 

Aby dodać grupę, do której przypiszesz użytkowników, kliknij w przycisk "Add group" ("Dodaj grupę"). Wybierz taką nazwę, która najlepiej opisuje daną grupę. Nazwy grup nie są widoczne dla uczestników wydarzenia.

 

 

Zobacz:

 

Pamiętaj, że komponenty można duplikować i przypisywać ich widoczność poszczególnym grupom użytkowników. Jeżeli interesuje Cię taka funkcjonalność, skontaktuj się ze swoim dedykowanym asystentem.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽