Import uzytkowników z pliku CSV - korzystaj z automatyzacji

Zaimportuj listę uczestników do aplikacji

 

Ważnym elementem jest promocja aplikacji. Więc jeśli uznajesz (a my to sprawdziliśmy), że aplikacja jest gotowa do udostępnienia, możemy przejść do zaimportowania listy uczestników konferencji.

 

 

Dzięki temu możemy:

 

 

  • wysłać wiadomość powitalną (Welcome e-mail) - to narzędzie ułatwi uczestnikom pobranie aplikacji i logowanie/rejestrację
  • grupowo dodać dodatkowe informacje o uczestnikach tj. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy oraz grupa
  • tworzyć grupy uczestników

 

Przykładowy plik powinien zawierać dane:

 

 

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • stanowisko,
  • firmę,
  • grupę

 

Jeżeli nie posiadasz niektórych informacji wstaw dwa przecinki nieoddzielone spacją.

 

Np. Jan Kowalski,jan@kowalski.pl,CEO,Firma Polska,VIP

Lub jeśli nie wiemy, iż pan Jan jest prezesem: Jan Kowalski,jan@kowalski.pl,,Firma Polska, VIP

 

Administrator oświadcza, że posiada zgodę uczestników na przetwarzanie ich danych.

PROTIP: przed zaimportowaniem użytkowników należy dodać grupy wymienione w w/w. pliku.

 

 

PROTIP 2: Zaimportuj użytkowników dopiero, gdy masz już gotową ostateczną listę uczestników.

 

 

Poniżej znajduje się plik *.csv z przykładowymi danymi do zaimportowania.

CSV (POBIERZ)

 

Zobacz jak otworzyć pobrany plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym:

 

 

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽