Ogólne - opisz i skonfiguruj swój event w aplikacji

Wprowadź dane opisowe, aby aplikacja była najlepszym źródłem informacji dla użytkowników

PROTIP: Pamiętaj by zachować jednolity format godzin tj. 11AM i 1PM lub 11:00 i 13:00, a nie np. 11AM i 13PM. Jeśli poprawnie ustawisz godziny masz gwarancję, iż aplikacja zadziała w 100% poprawnie.

W sekcji "About" opisz swój event. Skorzystaj z edytora tekstu i podkreśl najistotniejsze informacje!

Poniżej znajdują się ustawienia landing page, czyli dodatkowej strony wydarzenia. Uczestnicy znajdą tam informacje takie jak nazwa eventu, jego data, kod QR oraz agendę. Wpisz kilka słów od siebie i załącz instrukcję pobrania aplikacji i skanowania kodu QR.

Wstaw również banner, który będzie wizytówką Twojego wydarzenia (pokaże się po znalezieniu Twojego eventu w polu wyszukiwania tekstowego Meeting Application). Rekomendowany rozmiar grafiki to 1008x361px.

Aby wkleić banner, kliknij w pole "Click and select or drop banner file here." Wybierz wybrany plik i kliknij "Otwórz".

Zobacz:

Następnie możesz ustawić ograniczony dostęp do Twojej aplikacji (Restricted application access). Jeśli zdecydujesz się użyć tej funkcji, uczestnicy Twojego wydarzenia będą musieli podać kod dostępu(access code), aby dostać się do eventu.

Zobacz jak ustawić kod dostępu:
W następnej sekcji możesz zdecydować, czy umożliwić logowanie / rejestracjęw Social Media (Facebook lub LinkedIn), czy nie. Jeśli nie chcesz, aby Twoi uczestnicy mieli dostęp do aplikacji za pośrednictwem swoich kont społecznościowych, wyłącz tę opcję:

Na końcu tej sekcji możesz skasować wszystkie wprowadzone dane i zresetować zawartość swojej aplikacji.

Ta czynność wymaże całą treść, którą dotychczas wprowadziłeś. Działanie jest nieodwracalne - skorzystaj z niego tylko, gdy jesteś w 100% pewien, że chcesz rozpocząć uzupełnianie aplikacji od początku!

PROTIP: Tylko następujące ustawienia (zakładka "Settings -> General") pozostaną bez zmian:

Nazwa aplikacji, Logotyp, Kolorystyka, Banner, Strefa czasowa, Daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia, Miejsce, Strona WWW, Adres e-mail, Telefon, O wydarzeniu, Instrukcje pobrania aplikacji, Ograniczony dostęp i kod dostępu.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽