Warstwy jezykowe - obsluga wielu jezyków

Przetłumacz treść swojej aplikacji na wybrane wersje językowe

 

Meeting Application obsługuje wiele warstw językowych.

 

Możesz stworzyć kilka warstw językowych - przygotuj i wprowadź dane w różnych wersjach.

 

 

W zależności od ustawień telefonu użytkownika, treść aplikacji będzie wyświetlona w danym języku.

 

 

W aplikacji istnieje jedna główna warstwa językowa.

 

 

Cała treść, którą na niej umieścisz, zostanie automatycznie skopiowana do pozostałych warstw, w momencie ich tworzenia przez asystenta Meeting Application. W ten sposób nie trzeba wprowadzać każdego zestawu danych wiele razy.

 

Po otrzymaniu nowej warstwy, skopiowana do niej treść powinna zostać przetłumaczona na wskazany język przez administratora po stronie organizatora.

 

 

Na początku zmień aktywną warstwę językową.

 

 

W sekcji warstw językowych (languages) wybierz z listy rozwijanej warstwę, którą chcesz edytować.

 

 

Zobacz jak przełączać warstwy językowe:

 

 
Po zmianie warstwy językowej należy tylko  edytować treść aplikacji dla tej wybranej warstwy.
 
Rekomendujemy tylko edytowanie treści, ponieważ dodawanie nowych elementów w dodatkowych warstwach spowoduje automatyczne skopiowanie ich do już istniejących warstw, powodując rozbieżności językowe.
 

 

Teraz możesz przetłumaczyć wszystkie informacje, które chcesz.
 

 

Zacznijmy od zmiany nazwy komponentu:

 

 
Nadszedł czas, aby nauczyć się jak edytować przykładową zawartość komponentu.
 

 

Najpierw wprowadź dane na głównej warstwie językowej, a następnie przełącz warstwy.
 

 

Kolejnym krokiem będzie odnalezienie wybranej treści i jej edycja - tłumaczenie na język docelowy.
 

 

Zobacz jak to zrobić dla komponentu Agenda:
 

 
 

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽