Agenda - Jak stworzyć harmonogram wydarzenia?

Agenda - aktualizacja programu na bieżąco

Agenda jest jednym z najczęściej wyświetlanych ekranów w aplikacjach eventowych. Z aplikacją Meeting Application zadbasz o to, aby informacje zawarte tam zawsze były aktualne – agenda pokazuje w czasie rzeczywistym wszystkie nanoszone zmiany. 

Prawidłowo uzupełniona agenda dostarcza pełnej informacji o odbywających się wydarzeniach w ramach konferencji oraz pozwala użytkownikom aplikacji na tworzenie własnego harmonogramu poprzez dodanie interesujących sesji do zakładki Mój Plan.

UWAGA!
Przed uzupełnieniem agendy upewnij się, że w ustawieniach początkowych, w części Basic Info, została podana prawidłowa strefa czasowa – jej poprawne ustawienie gwarantuje właściwe wyświetlanie sesji w agendzie.

Dodanie dni w agendzie

W celu dodania dnia w agendzie należy przycisnąć “+” umieszczony w górnej części komponentu i wybrać odpowiedni dzień z kalendarza. Dni, w których nie zaplanowano jeszcze żadnej sesji, nie będą widoczne w aplikacji mobilnej.

Dodanie sesji w agendzie

Chcąc dodać sesję w agendzie należy nacisnąć “+” znajdujący się w prawym dolnym rogu, bądź najechać kursorem w dowolny przedział czasowy i kliknąć “+ Add Session”. Przed zapisaniem należy wypełnić wszystkie pola oznaczone “*”. 

UWAGA!
Wprowadzenie sesji w agendzie jest możliwe jedynie po utworzeniu tagów dotyczących miejsca (Tag Place) oraz ścieżki (Tag Path). Tagi te możesz utworzyć w komponencie TAG DATABASE, bądź podczas tworzenia sesji klikając etykietę widoczną przy polu wyboru Choose Place i Choose Path. Dowiedz się więcej o tagach w aplikacji Meeting Application.

Personalizacja wyświetlania agendy

Personalizacja wyświetlania harmonogramu odbywa się poprzez dodanie grupowego taga “User Group” do komponentu. Kliknij ikonę etykiety w prawym górnym rogu, aby dodać tag  – tag ten zostanie automatycznie dodany do sesji. Dowiedz się więcej a tagach w aplikacji Meeting Application.

Live Video Streaming

Korzystając z możliwości Live Video Streamingu, jakie dostarcza Meeting Application, dostajesz możliwość nagrywania sesji, tworzenia pojedynczych pokoi dla każdej prelekcji oraz wyświetlania/dystrybuowania nagrań wideo po wydarzeniu. 

Celem udostępniania streamingu z Twojego wydarzenia w aplikacji skorzystaj z naszego narzędzia, generując link do streamingu, lub dodaj link do narzędzia streamującego w wyznaczonym oknie. Linki te będą wyświetlane w agendzie aplikacji oraz na dedykowanym landing page pod ikoną telewizora z symbolem “play”.

Dodawanie biletów do sesji

Jeśli niektóre sesje, mają ograniczoną liczbę miejsc, bądź wymagają dokonania opłaty, umieść tę informację w agendzie dodając bilet wstępu. Po dołączeniu do sesji bilety zapisują się w aplikacji pod ikoną widoczną na górnej belce w bocznym menu wydarzenia.  

PRO TIP: Dla sesji darmowych, ale z limitowaną ilością miejsc, dodaj określoną pulę biletów z ceną o wartości 0, co umożliwi uczestnikom “rezerwację” miejsc na sali.

Dodawanie prelegentów do sesji

Przed dodaniem prelegentów do agendy uzupełnij komponent Speakers. Gdy komponent ten będzie już uzupełniony, powróć do agendy i w polu Speakera wybierz odpowiednie pozycje z rozwijanej listy.

Dodatkowe materiały dla uczestników

Dla każdej sesji w agendzie istnieje możliwość dodania dodatkowych materiałów. Mogą to być abstrakty, prezentacje, oferty w postaci dodanych plików, czy też linki np. do blogu związanego tematycznie z daną sesją. 

Wprowadzany plik powinien być poddany przed załączeniem bezstratnej kompresji zmniejszającej rozmiar pliku. Preferowany format plików PDF.

Wersje językowe agendy

Jeśli w ustawieniach wybrałeś więcej niż jeden język, każda dodana przez Ciebie sesja wymaga tłumaczenia. Aby przetłumaczyć wybraną sesję, podczas jej dodawania w górnej części okna naciśnij na flagę, wybierając język, który chcesz uzupełnić.

Import danych do agendy

Import danych można wykonać dla agendy jedno i wielojęzycznej. Dla każdej wersji językowej należy przygotować osobny plik csv. Przed importem nie jest wymagane uzupełnienie żadnych dodatkowych informacji.  Wytyczne do importu agendy, znajdziesz w artykule: Import agendy – sposób na szybkie uzupełnienie treści.

Pytania do prelegentów w czasie rzeczywistym

Po stworzeniu agendy w konstruktorze przejdź do modułu Application, z której zarządzasz eventem. 

Chcąc zarządzać konkretną sesją – wybierz ją, a pojawi się menu z dodatkowymi funkcjami – domyślnie pojawia się ono po prawej stronie ale jeśli go nie widzisz, to zajrzyj na sam dół ekranu – jest to związane z indywidualnymi ustawieniami rozdzielczości przeglądarki. Jeśli chcesz, aby uczestnicy sesji mogli zadawać pytania prelegentom, przesuń suwak “Questions for Speaker” w prawą stronę. Zadawane pytania będą pojawiały się na bieżąco w aplikacji oraz na stronie zewnętrznej, do której link widoczny jest w górnej części panelu. Link ten jest indywidualny dla każdej sesji. Segregacja pytań na stronie zewnętrznej odbywa się w dwojaki sposób – pytania najbardziej lubiane (z największą ilością lajków otrzymanych od uczestników) oraz najnowsze pytania.

Feedback

Uczestnicy mogą oceniać wybrane sesje poprzez aplikacje. Rozbudowane narzędzie do zbierania feedbacku umożliwia gromadzenie opinii na dowolny faktor. Dane pozyskane z oceny można pobrać przechodząc do sekcji application>agenda session>export ratings. Dane te są szczegółowe i można używać ich do badań czy tworzenia raportów. 

Celem zebrania feedbacku stwórz swoje własne pytania w komponencie agenda. Pytania te będą domyślnie włączone i identyczne dla każdej sesji w agendzie. Aby wyłączyć możliwość oceniania sesji dla całej agendy, odznacz opcję Feedback w górnej części komponentu. Aby wyłączyć opcje oceniania jedynie dla wybranych pozycji, wejdź w jej detale i w tym miejscu wybierz wyłączenie Feedbacku.  

Będąc w komponencie Agenda dodaj pytania o Feedback, wybierając przycisk “Add new question”. W panelu administracyjnym możesz stworzyć 3 rodzaje takich pytań:

  • Closed – pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru. Dodaj pytanie oraz wiele możliwości odpowiedzi na nie. Możliwości odpowiedzi pokażą się w aplikacji jako przyciski do wyboru.
  • Open – pytania otwarte, pozwalają na wprowadzenie odpowiedzi tekstowej przez użytkowników.
  • Stars – pytania zamknięte, na jakie użytkownicy mogą odpowiedzieć, wybierając odpowiednią ilość gwiazdek od 1 do 5. 

Eksport pytań i wyników sesji z Agendy

W komponencie agenda można wyeksportować oceny sesji, dyskusje oraz listę uczestników sesji. Dane można pobrać w postaci pliku csv. będąc zarówno w części Constructor jak i w Application poprzez funkcję Export Rating, Discussion, Attendees, oznaczoną ikoną chmurki ze strzałką w dół. Naciśnij przycisk do eksportu i wybierz, co chcesz pobrać:

  • Discussion – w pliku wyeksportowane zostaną wszystkie pytania zadawane przez użytkowników w czasie konferencji. Eksport będzie zawierał pełną informację: do jakiej sesji, przez kogo i w jakiej godzinie zostało zadane pytanie oraz ile osób polubiło je.
  • Ratings – export feedbacku dotyczącego sesji. Wyeksportowany plik zawiera ilościowe oraz jakościowe wyniki oceny: ilości gwiazdek, wybór odpowiedzi na pytanie dodatkowe, oraz komentarze.
  • Attendees – wyeksportowany plik zawiera listę uczestników wybranej sesji

Artykuły Powiązane

Jak dodać profile prelegentów do aplikacji Meeting Application?

Dodaj profile prelegentów, które widoczne będą w osobnym komponencie w aplikacji oraz w agendzie wydarzenia.

Import danych do agendy wydarzenia!

Importuj agendę wydarzenia do aplikacji za jednym kliknięciem. Jeśli decydujesz się na import prelegentów, zrób to w pierwszym kroku, aby dodać ich do sesji.