Ankiety i Quizy w aplikacji!

Quizy i Ankiety

Quizy – jako forma zabawy, sprawdzania wiedzy, czy element grywalizacji, sprawią, że twoje wydarzenie będzie jeszcze bardziej angażujące, a dzięki możliwości zbierania punktów i rywalizacji zachęci gości do aktywnego uczestnictwa.

Ankiety – zawsze są dobrym środkiem badania opinii czy zbierania materiałów ilościowych, które można wykorzystać do badań statystycznych. 

UWAGA!
Tworząc ankietę bądź quiz pamiętaj o tym, że zapisane pytania nie mogą być edytowane w trakcie trwania quizu/ankiety. Wprowadzenie zmian w pytaniach spowoduje trwałe usunięcie dotychczas zebranych wyników.

Widoczność ankiety/quizu dla użytkowników

Ankiety i quizy mogą być opublikowane od razu lub odkrywane stopniowo w czasie trwania konferencji. Aby publikować i ukrywać quizy/ankiety zmień wartości w polu “publish”. Jeśli chcesz ukryć cały komponent w aplikacji, przejdź do paska bocznego znajdującego się po lewej stronie, naciśnij “…” i wybierz przycisk “Hide the Component”.

Personalizacja widoczności quizów i ankiet dla wybranych grup użytkowników jest możliwa! Jeśli chcesz dodać określoną grupę odbiorców, w polu “Choose User Group” wybierz odpowiadający jej tag user_group. Pamiętaj, aby jednocześnie usunąć tag “All User”, który dodawany jest automatycznie przez system.

Tworzenie ankiet

Chcąc stworzyć ankietę, wejdź do komponentu i wciśnij “Add your first Survey or Quiz…” oraz wypełnij wszystkie wymagane pola, oznaczone gwiazdka (*), w rozwiniętym formularzu. Nadaj ankiecie chwytliwą nazwę, która zachęci użytkowników do jej wypełnienia. Następnie w polu “Publish” wybierz czy chcesz opublikować swoją ankietę od razu, czy też nie. Jest to jedyne pole, które może być edytowane podczas trwania ankiety. Możesz w trakcie wydarzenia bezpiecznie odkrywać i odkrywać ankiety. 

Zadawanie pytań w ankietach

Tworząc ankietę, można dodać do wpisanego w polu “Question” pytania odpowiedzi zamknięte oraz otwarte. Kolejność dodanych pytań i odpowiedzi zmienisz, chwytając pytanie w lewym skrajnym rogu i przeciągając je do góry, bądź w dół. Po skrajnej prawej stronie ekranu znajduje się czerwona ikona, po której naciśnięciu zostanie usunięta jedna z odpowiedzi. Kiedy chcesz usunąć całe pytanie, wybierz przycisk “REMOVE QUESTION”.  Chcąc dodać kolejne pytanie w ramach tej samej ankiety, wybierz “Add Question”.

Tworzenie quizów

Jeśli chcesz stworzyć quiz, włącz tryb “Enable to Quiz Mode”. Po jego uruchomieniu odblokowuje się nowe pole wyboru “Visible Results” ,w którym ustalasz czy wyniki będą widoczne dla użytkowników zaraz po wykonaniu quizu, czy też chcesz je zachować dla siebie. Aby pokazać wynik użytkownikowi, wybierz “yes”. W kolejnej kolumnie w sekcji “Publish” wybierz czy twój quiz powinien być widoczny już teraz.

Tworzenie pytań w quizach

Pytania w quizach jedynie mogą mieć formę pytań zamkniętych. Mogą być to pytania jednokrotnego, bądź wielokrotnego wyboru. Wybierz rodzaj pytania z rozwijanej listy po prawej stronie. Jeden quiz może zawierać mieszane pytania jednokrotnego, bądź wielokrotnego wyboru. 

Pamiętaj, aby zaznaczyć w quizach poprawne odpowiedzi: dla pytań jednokrotnego wyboru 1 odpowiedź, dla pytań wielokrotnego wyboru minimum 2 poprawne odpowiedzi.

Widoczność wyników

Wyniki z quizów i ankiet zbierane są przez system i udostępniane na bieżąco w formie wizualnej na zewnętrznych stronach. Chcąc wyświetlić dane z quizu, przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Application, a następnie wybierz w bocznym menu etykietę “Surveys / Quizzes“. Na ekranie pojawią się wszystkie twoje quizy, kliknij jeden z nich, aby uzyskać informacje o wynikach. Chcąc wyświetlić je na dużym ekranie, skopiuj link i wklej go w przeglądarkę. 

Wyniki w przypadku ankiet z zamkniętymi pytaniami pokazują dane ilościowe, jak i procent udzielonych odpowiedzi. Dodatkowo, gdy w pytaniu została dodana opcja odpowiedzi otwartej, wyświetla się ona poniżej. W przypadku quizów wynik widoczny jest w formie listy.

Artykuły Powiązane

Fotobudka - jak zachęcić użytkowników do zabawy?

Pozwól swoim gościom dzielić się zdjęciami, twórz konkursy fotograficzne i nagradzaj zdjęcia z największą ilością głosów.

Treasure Hunt i grywalizacja w aplikacji Meeting Application!

Zaproś użytkowników aplikacji do wspólnej zabawy, stwórz grę miejską, której polem będzie miejsce twojej konferencji.