Jak zaimportować użytkowników do aplikacji?

Chcąc zaimportować użytkowników do wydarzenia, należy przejść do sekcji Application, a następnie kliknąć Application Users. W tym miejscu można zarządzać kontami użytkowników oraz listą uczestników. Przyciski do importu oraz eksportu listy użytkowników znajdują się w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu opcji importu zobaczysz okienko, z którego możesz pobrać gotowy szablon (template) do wprowadzania danych.

Import odbywa się poprzez przygotowany plik csv., który zawiera następujące kolumny: first_name, last_name, email, position, company, country, biography, phone_number, user_groups, user_tags, image_url, user_external_uuid. Aby poprawnie zaimportować plik, powinny znajdować się w nim wszystkie wyżej wymienione kolumny, w podanej kolejności. Błąd ortograficzny w nazwie kolumny, bądź pominięcie jednej z nich skutkuje niepoprawnym zaimportowaniem danych, lub brakiem części danych. 

Przy imporcie użytkowników, wymagane jest wypełnienie pól w kolumnach first_name, last_name, email użytkownika, a pozostałe dane są opcjonalne. Nawet jeśli nie wypełniasz wszystkich kolumn, to nadal ich nazwy powinny się znaleźć w importowanym pliku i we wskazanej kolejności.

Jak wypełnić szablon importu uczestników?

Przestrzegaj poniższych instrukcji, aby przygotować poprawny plik do importu.

  1. Niezbędne jest wypełnienie trzech pierwszych kolumn(first name, last name, email). Każda z komórek powinna zawierać minimum 3 znaki. Upewnij się, że przed jak i po adresie email nie występuje spacja (miej to na uwadze także dla treści wprowadzanych do pozostałych kolumn).
  2. Wypełnianie pozostałych kolumn jest opcjonalne ale nawet jeśli z nich nie korzystasz, to powinny pozostać w nienaruszonej formie. Nie należy więc edytować ich nazw, kolejności czy widoczności.
  3. Instrukcje dla poszczególnych kolumn:

country – wpisz dwuliterowy kod kraju wg międzynarodowego standardu, np dla Polski będzie to PL

phone number – wstaw same liczby (zakazane jest użycie spacji oraz znaku +). Może zawierać jeden numer telefonu.

user_groups – w tej kolumnie wpisz tag określający grupę użytkowników. Umożliwi to wyświetlanie tej grupie wybranych treści. Jeśli użytkownik nie jest przypisany do żadnej grupy, pozostaw to pole puste. Tego taga użytkownik nie zobaczy w swoim profilu.

user_tags – ten tag określa uczestnika i jest widoczny dla wszystkich użytkowników. Pomaga to w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Uczestnicy mogą samodzielnie dodawać do swoich profili tagi utworzone w tej sekcji.

image_url – umieść kwadratowe zdjęcie profilowe na dowolnym hostingu, . Upewnij sie, ze jest ono dostępne publiczne, a następnie wklej do szablonu link do pliku, który kończy się formatem obrazkowym (jpg. lub png.).

user_external_uuid – każdy użytkownik automatycznie otrzymuje z naszego systemu indywidualny kod QR. Jeśli chcesz nadać uczestnikom kody QR z własnej bazy, to w tej sekcji wstaw ich ID. Ta funkcja jest dostępna jedynie w aplikacjach dedykowanych. Jeśli chcesz z niej skorzystać, rekomendujemy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu ustalenia szczegółów.

ticket_id – jeśli w trakcie importu uczestnik powinien automatycznie otrzymać jeden z biletów przygotowanych na to wydarzenie, to tutaj wstaw jego id. Skontaktuj się z dedykowanym asystentem, aby ustalić rodzaje biletów i ich id.

Tagi user_groups oraz user_tags wpisane do szablonu automatycznie zostaną utworzone w panelu zarządzania aplikacją, w sekcji Tag Database.

UWAGA!
Chcąc dodać więcej niż jeden tag user_tags i user_groups, należy wpisać je w szablonie, wymieniając je po przecinku, nie używając spacji np: VIP,Czerwoni

Jak poprawnie zapisać dane do importu?

Dane do importu należy zapisać w pliku o rozszerzeniu .csv, z kolumnami rozdzielonymi przecinkami. W łatwy sposób pozwalają na to np. takie programy jak: Libre Office, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. Microsoft Excel wymaga wprowadzenia zmian systemowych, aby zrobić to poprawnie, dlatego rekomendujemy wybranie jednego programu ze wskazanych powyżej, co uprości proces.

Tak przygotowany plik zaimportuj do panelu zarządzania aplikacją – sekcja Application/ Application users – ikona chmurki ze skierowaną do niej strzałką.

Jeśli napotkałeś problem, a po sprawdzeniu zgodności danych ze wskazanymi instrukcjami nie udało Ci się go rozwiązać, skontaktuj się z dedykowanym asystentem.

Powiązane Artykuły

Jak zaiportować prelegentów do aplikacji?

Stwórz kompletne profile prelegentów, dodaj je do aplikacji i przypisz do wybranych sesji w agendzie.

Jak zaimportować harmonogram wydarzenia?

Importuj agendę wydarzenia do aplikacji za jednym kliknięciem. Jeśli decydujesz się również na import prelegentów, zrób to w pierwszym kroku, aby dodać ich do sesji podczas importu agendy.

Dodaj partnerów wydarzenia do aplikacji

Dodaj profile partnerów do aplikacji, korzystając z funkcji importu danych.

Import profili wystawców

Stwórz stoiska wystawców widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Uzupełnij dane poprzez import.