Jak zaimportować harmonogram wydarzenia do aplikacji!

Jak zapisać dane do importu?

Dane do importu powinny być zapisane w pliku o rozszerzeniu .csv. Na eksport do tego rozszerzenia pozwalają programy Excel, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. 

Przed zapisem danych należy upewnić się, że plik będzie zapisany w systemie kodowania Unicode UTF-8. W przypadku gdy plik będzie w innym systemie kodowania i wyskoczy błąd podczas jego importu w panelu, należy zrobić konwersje pliku w darmowym narzędziu online

Import danych do agendy

Chcąc zaimportować dane do agendy należy przygotować plik .csv, który zawierać będzie następujące kolumny: uuid, title, description, day, start_date, end_date, place, path, tags,speakers_uuid. Dla poprawnego importu, powinny znajdować się w nim wszystkie wyżej wymienione kolumny, w podanej kolejności. Błąd ortograficzny w nazwie kolumny, bądź pominięcie jednej z nich skutkuje niepoprawnym zaimportowanie danych, bądź jego brakiem.

Wprowadzanie danych do importu agendy

uuid –  jest to uniwersalny identyfikator sesji. Pole to najlepiej jest uzupełnić liczbą porządkową od 1 do nieskończoności – identyfikator ten nie może być identyczny dla różnych sesji w agendzie. 

W kolumnie day należy podać datę, w której odbywa sesji, w formacie RRRR-MM-DD. Wpisana data musi zawierać myślniki pomiędzy rokiem, miesiącem, a dniem. 

start_date – warunkuje dodanie godziny rozpoczęcia sesji w agendzie. Godzinę rozpoczęcia sesji należy podać w formacie RRRR-MM-DD 00:00:00 

end_date – odpowiada za dodanie godziny zakończenia sesji w agendzie. Godzinę zakończenia sesji należy podać w formacie RRRR-MM-DD 00:00:00 

Pomiędzy datą a godziną rozpoczęcia oraz zakończenia sesji powinna znaleźć się spacja, dokładnie tak jak w wyżej wymienionych przykładach. Godziny powinny być podane w oparciu o 24 godzinny zegar. 

UWAGA! 
Jeśli sesja przekracza północ należy podać w kolumnie day datę, do której powinna być przypisana sesja. Natomiast w kolumnach start_date oraz end_date należy dodać rzeczywiste daty i godziny zakończenia oraz rozpoczęcia sesji. 

Przykład: Festiwal muzyczny odbywa się w nocy z dnia 22.09.2020 na dzień 23.09.2020.  Koncerty odbywają się w godzinach np.: 23:00 – 02:00 oraz od 2:00 – 3:30 w nocy. Aby przedłużyć dobę w agendzie należy w polu day w obu przypadkach wpisać datę w formacie 2020-09-22, przy czym w polach start_date oraz end_date powinny znaleźć się rzeczywiste daty rozpoczęcia oraz zakończenia sesji. Odpowiednio w pierwszym przypadku: start_date: 2020-09-22 23:00:00  oraz end_date 2020-09-23 02:00:00, w drugim przypadku: start_date 2020-09-23 02:00:00 oraz end_date 2020-09-23 03:30:00.

Place jest to kolumna odpowiadająca tagom “Place Tag”, określającym miejsce odbywającego się wydarzenia w obrębie budynku np. Aula, Scena główna, Sala 2.

Path odpowiada za dodanie tagów “Path Tag” do agendy. Path Tag określają rodzaj sesji np: warsztat, szkolenie, przerwa kawowa. 

Tags jest to element określający grupę użytkowników, dla której przeznaczona jest dana sesja w agendzie. Pozostawienie pustej komórki z widoczną tylko nazwą kategorii spowoduje automatyczne dodanie systemowego taga “All Users” i widoczność sesji dla wszystkich użytkowników. Aby sesja była widoczna dla wybranej grupy, w kolumnie należy wpisać tag przypisany tej grupie użytkowników np.: Logged in users, VIP, Grupa A, Prelegent.

Tagi Place, Path oraz Tags zaimportowane w pliku do agendy, automatycznie tworzą się w panelu i widoczne są w sekcji Tag Database odpowiednio jako “Agenda Places” ,”Agenda Path” oraz “User Groups”. 

Speakers_uuid – jest to numer identyfikacyjny prelegenta w aplikacji. Z tej kolumny można skorzystać jedynie, jeśli prelegenci zostali ówcześnie wprowadzeni do aplikacji poprzez import. Wartości wprowadzane w tą kolumnę powinny być tożsame z wartościami przypisanymi prelegentą podczas ich importu.

UWAGA!
Chcąc dodać więcej niż jeden tag, należy w komórce importowanego pliku wpisać je po przecinku, nie używając spacji np: VIP,All,Grupa A,Grupa B

Dodanie warstw językowych podczas importu

Przetłumaczenie agendy na inne języki jest możliwe jeśli do aplikacji dodano warstwy językowe w części Basic Info. 

Aby zaimportować kolejną warstwę językową w agendzie, należy przygotować nowy plik .csv z przetłumaczonymi danymi z kolumny title oraz description. Reszta kolumn musi zostać bez zmian. Sesje w obu plikach powinny mieć tą samą kolejność. Numery UUID przypisywane są do sesji, dlatego sesja tłumaczona na inny język powinna mieć ten sam numer UUID.

Powiązane Artykuły

Dodawanie partnerów do aplikacji poprzez import!

Stwórz profile partnerów w aplikacji, importując wszytkie dane. 

Import wystwaców do aplikacji!

Stwórz stoiska wystawców zawierające pełną ofertę! Importuj wystawców, aby dodać ich do aplikacji i strony wydarzenia za jednym kliknięciem. 

Jak zaiportować prelegentów do aplikacji ?

Stwórz kompletne profile prelegentów, dodaj je do aplikacji i przypisz do wybranych sesji w agendzie. 

Import użytkowników do aplikacji!

Zaimportuj profile użytkowników i wyślij im zaproszenia do dołączenia do aplikacji eventowej.