Jak zaimportować prelegentów do aplikacji?

Jak zapisać dane do importu

Dane do importu powinny być zapisane w pliku o rozszerzeniu .csv. Na eksport do tego rozszerzenia pozwalają programy Excel, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. 

Przed eksportem danych należy upewnić się, że plik zapisuje się w systemie kodowania Unicode UTF-8. W przypadku gdy plik zapisze się w innym systemie kodowania i wyskoczy błąd podczas jego importu w panelu, należy zrobić konwersje pliku w darmowym narzędziu online.

Import Prelegentów

Chcąc zaimportować dane prelegentów do panelu administracyjnego, należy pobrać szablon lub przygotować plik o rozszerzeniu .csv, który będzie zawierał następujące kolumny: uuid, first_name, last_name, vip, position, company, country, description, show_contact_details, email, phone, facebook, linkedin, twitter, youtube, instagram, photo_url. Żadna z kolumn nie może zostać pominięta w pliku. Dodatkowo kolumny muszą być ustawione w wyżej wymienionej kolejności. W innym przypadku import nie zostanie pomyślnie ukończony. Jeśli nie chcemy wypełniać wszystkich informacji, należy pozostawić kolumnę w pliku, ale jej nie uzupełniać. Jedynymi obowiązkowymi kolumnami są uuid oraz nazwisko prelegenta – last_name.

uuid – jest numerem identyfikacyjnym, który musi być odrębny dla każdego prelegenta. Może składać się on z ciągu dowolnych znaków, aczkolwiek rekomendowane jest użycie cyfr kolejno od 1 do nieskończoności.

Celem przypisania prelegenta do sesji w agendzie należy skorzystać z tego numeru i dodać go w sekcji speaker_uuid dla wybranej sesji. Zobacz jak zaimportować agendę z prelegentami.

vip – jeśli chcesz nadać profilowi prelegenta status VIP, to w tej kolumnie umieść wartość: 1. Oznaczenie to wiąże się z możliwością wyświetlania profilu na górze listy prelegentów, oraz wyróżnieniem danej osoby poprzez oznaczenie jej etykietą VIP. Pozostawienie niewypełnionych komórek w tej kolumnie oznacza domyślne nadanie im wartości 0 i brak oznaczenia VIP w profilu prelegenta. 

show_contact_detail – wpisując do komórki wartość 1, odsłaniasz dane kontaktowe prelegenta, co oznacza, że będą one widoczne w aplikacji w jego profilu dla wszystkich użytkowników. Jeśli chcesz dodać dane kontaktowe do wizytówki prelegenta, uzupełnij kolumny email i phone. Jeśli nie chcesz podawać danych, należy pozostawić nazwę kolumny w pliku, nie wypełniając komórek znajdujących się poniżej.

Jeśli zdecydujesz się na wypełnienie wyżej wymienionych kolumn, pamiętaj, że adres e-mail nie powinien zawierać znaków diakrytycznych (ą,ö,itp.), a numer telefonu powinien być pisany łącznie – bez spacji. W przypadku, w którym chcemy dodać numer kierunkowy, zapisujemy go w jednym ciągu, nie dodając przed nim znaku “+”, np: 777888999, 48777888999

UWAGA!
Ze względu na regulacje RODO/ GDPR miej na uwadze, że to na Tobie leży odpowiedzialność za otrzymanie zgody na publikację danych kontaktowych Prelegenta.

Dodanie Warstw Językowych podczas importu

Przetłumaczenie profili prelegentów na inne języki jest możliwe jedynie w momencie, w którym w panelu administracyjnym, w części Basic Info, dodano warstwy językowe.

Aby zaimportować kolejną warstwę językową w komponencie Speakers, należy przygotować nowy plik csv, w którym przetłumaczone zostaną dane z kolumn: position oraz description. Dane z pozostałych kolumn muszą pozostać bez zmian w stosunku do wcześniej zaimportowanej warstwy. Profile prelegentów w obu plikach powinny mieć tę samą kolejność. Numery UUID przypisywane są do profilu prelegenta – powinny pozostać takie same, we wszystkich importowanych plikach/warstwach.

UWAGA!
Import przetłumaczonych treści wymaga, aby podstawowa warstwa językowa pochodziła również z importu.

Powiązane Artykuły

Jak zaimportować harmonogram wydarzenia?

Importuj agendę wydarzenia do aplikacji za jednym kliknięciem. Jeśli decydujesz się na import prelegentów, zrób to w pierwszym kroku, aby dodać ich do sesji. 

Import profili wystawców!

Stwórz stoiska wystawców widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Uzupełnij dane poprzez import. 

Dodaj partnerów wydarzenia do aplikacji!

Dodaj profile partnerów do aplikacji, korzystając z funkcji importu danych. 

Import użytkowników do aplikacji Meeting Application!

Zaimportuj gości wydarzenia i wyślij im zaproszenia do korzystania z aplikacji.