Jak zaimportować wystawców do aplikacji?

Jak zapisać dane do importu?

Dane do importu powinny być zapisane w pliku o rozszerzeniu .csv. Na eksport do tego rozszerzenia pozwalają programy Excel, Numbers (aplikacja dla użytkowników iOS) oraz Arkusze Kalkulacyjne dokumentów Google. 

Przed eksportem danych należy upewnić się, że plik zapisuje się w systemie kodowania Unicode UTF-8. W przypadku gdy plik zapisze się w innym systemie kodowania i wyskoczy błąd podczas jego importu w panelu, należy zrobić konwersje pliku w darmowym narzędziu online.

Import wystawców

Chcąc zaimportować dane wystawców do panelu administracyjnego, należy przygotować plik o rozszerzeniu .csv , który będzie zawierał następujące kolumny: uuid, name, vip, scope, description, website, email, phone, facebook, linkedin, twitter, youtube, instagram, logo_url. Kolumny te powinny znajdować się w wyżej wymienionej kolejności. Pominięcie kolumny, bądź błąd ortograficzny w nazwie jednej z nich, będzie skutkowało błędem w pobieraniu danych. Jeśli nie chcemy wypełniać wszystkich kolumn, to należy pozostawić nazwę kolumny w pliku, nie wypełniając komórek znajdujących się poniżej. Jedynymi obowiązkowymi kolumnami są: uuid oraz nazwa wystawcy – name.

Wprowadzanie danych do importu wystawców

uuid – jest to numer identyfikacyjny wystawcy. Każdemu wystawcy należy nadać go indywidualnie. Może się on składać z kombinacji liczb i numerów, aczkolwiek rekomendujemy, aby były to cyfry kolejno od 1 do nieskończoności. 

vip – jeśli chcesz nadać profilowi wystawcy status VIP, to w tej kolumnie umieść wartość: 1. Oznaczenie to wiąże się z możliwością wyświetlania profilu na górze listy wystawców, wraz z wyraźnym wyróżnieniem graficznym, które można dodać w panelu. Pozostawienie niewypełnionych komórek w tej kolumnie oznacza domyślne nadanie im wartości 0 i brak oznaczenia VIP w profilu wystawcy. 

phone – firmowy numer telefonu, jest to pole opcjonalne. Uzupełniając je, należy pamiętać, że numer powinien być wpisany bez spacji, w przeciwnym razie nie zostanie on wyświetlony w aplikacji, co dotyczy to również numerów z podaną liczbą kierunkową. Przy wpisywaniu takiego numeru należy również pominąć znak +.  Przykłady: 222333444, 48999888777.

Linki do mediów społecznościowych takich jak: facebook, linkedin, twitter, youtube, instagram powinny rozpoczynać się od “https://”. Pominięcie tych znaków będzie skutkować, brakiem przeniesienia użytkownika na stronę docelową. Przykład linku: https://www.linkedin.com/in/nazwa-profilu-użytkownika

Dodanie warstw językowych podczas importu

Przetłumaczenie profili wystawców na inne języki jest możliwe jedynie w momencie, w którym do wydarzenia dodano warstwy językowe przy uzupełnieniu części Basic Info.

Jeśli chcesz zaimportować kolejną warstwę językową w komponencie “Exhibitors” należy przygotować nowy plik csv, w którym przetłumaczone zostaną kolumny scope oraz description. W reszcie kolumn nie powinno się wprowadzać zmian. Profile poszczególnych wystawców w obu plikach powinny mieć tę samą kolejność oraz identyczne numery UUID.

UWAGA!
Import przetłumaczonych treści wymaga, aby podstawowa warstwa językowa pochodziła również z importu.

Powiązane Artykuły

Jak zaiportować prelegentów do aplikacji?

Stwórz kompletne profile prelegentów, dodaj je do aplikacji i przypisz do wybranych sesji w agendzie.

Import użytkowników do aplikacji Meeting Application!

Zaimportuj gości wydarzenia i wyślij im zaproszenia do korzystania z aplikacji.

Dodaj partnerów wydarzenia do aplikacji!

Dodaj profile partnerów do aplikacji, korzystając z funkcji importu danych.

Jak zaimportować harmonogram wydarzenia?

Importuj agendę wydarzenia do aplikacji za jednym kliknięciem. Jeśli decydujesz się również na import prelegentów, zrób to w pierwszym kroku, aby dodać ich do sesji podczas importu agendy.