Mapa Interaktywna - Jak zaznaczyć stoiska wystawców?

Jeśli przygotowujesz wydarzenie targowe, to koniecznie przygotuj dla odbiorców mapę interaktywną! Jest ona narzędziem, które pozwoli na szybkie odnalezienie przez użytkownika odpowiednich stoisk wystawców na terenie obiektu targowego.

Dodanie mapy interaktywnej

Dodaj komponent mapy do swojej aplikacji, w sekcji “Components” przez naciśnięcie plusa obok nazwy tego elementu lub poprzez przeciągniecie go do lewej kolumny. Następnie, przejdź do kolejnego kroku – “Content”. W menu bocznym wybierz komponent “Interactive Map”, a żeby utworzyć pierwszą mapę kliknij “+ Add new Interactive Map“. W uruchomionym oknie edycji wpisz nazwę mapy – będzie ona istotna zwłaszcza wtedy, gdy planujesz dodać więcej niż jedną mapę. Jako nazwa może posłużyć numer piętra np. piętro I, piętro II, lub nazwa budynku, jeżeli wydarzenie mieści się w wielu lokalizacjach. 

Następnie, w pole “Map editor” wstaw zdjęcie przedstawiające poziomy rzut budynku.  Zatwierdź dodanie pliku przez wybranie u dołu przycisku “Save changes”.

Rekomendowane wielkości obrazu mapy:

    • rozszerzenie JPG lub PNG
    • optymalna rozdzielczość to 1920 px na 1080 px
    • orientacja zdjęcia jest dowolna; rekomendujemy układ pionowy
    • wielkość pliku nie powinna przekraczać 10MB

UWAGA!
W każdej chwili możesz zmienić obraz mapy. Jeśli będzie taka potrzeba, to wejdź w edycję mapy i wybierz w prawym górnym rogu “Change image”, po czym zgodnie z tymi samymi wytycznymi dodaj nowy obraz. Narysowane stoiska pozostaną nienaruszone, więc aby zachować ich proporcje, rekomendujemy, aby nowy plik miał rozmiar zbliżony do pierwotnego.

Edycja mapy

Na ekranie wszystkich dodanych map wybierz wielokropek w wierszu mapy, w której chcesz wprowadzić zmiany, po czym kliknij “Edit map”.

Nawigacja – Widok mapy możesz zbliżać i oddalać za pomocą pokrętła myszki. Mapę przesuniesz przy użyciu prawego przycisku myszki na dowolnym ekranie, lub wybierając ikonę “Cursor” i wykorzystując lewego przycisku myszki.

Rysowanie obiektów na mapie – Nad mapą, po lewej stronie, wybierz jaki kształt obiektu chcesz narysować – kwadrat, elipsę czy wielokąt. 

W celu narysowania wielokąta postaw punkty w przestrzeni, które automatycznie połączą się ze sobą liniami, tworząc pożądany kształt. Wykonaj ostatni ruch klikając w punkt startowy (turkusowa kropka), co zamknie obwód rysowanej figury.

Wygląd stoiska na mapie

Możesz zmienić kolor wyświetlanego stoiska, wybierając propozycję z palety lub wpisując szesnastkowy kod koloru. Możesz również zmienić grubość krawędzi obiektu od 1 – 3 pikseli. Pole “Transparency” pozwala określić czy stoisko ma być wypełnione kolorem (Semi-transparent), czy też mają być widoczne tylko jego krawędzie (Outline only). Efekty tego ustawienia są widoczne jedynie na urządzeniu mobilnym i dotyczą stoiska w stanie spoczynku (niekliknięte).

Edycja kształtu narysowanej figury

Po narysowaniu figury nadal możesz zmieniać jej kształt oraz umiejscownienie na mapie. Wybierz ikonę ołówka “Cursor” i kliknij narysowaną figurę, aby wejść w jej ustawienia. Dopasuj jej kształt, chwytając za jeden z wierzchołków, zaznaczonych białymi punktami. Zmień umiejscowienie figury, klikając w nią i przeciągając ją po mapie. W celu obrócenia całej figury kliknij ją w ten sam sposób, a następnie odszukaj czerwony punkt, który pojawił się poza obwodem figury. Złap go i przemieszczaj, żeby obracać całą figurę.

Przypisywanie wystawców do wybranych stoisk

Kliknij narysowany obiekt, aby wejść w tryb edycji. Pole “Location name” najlepiej jest uzupełnić, wpisując numer stoiska. Następnie, w polu “Exhibitors” wybierz z rozwijanej listy, wystawców, którzy będą dostępni na tym stoisku. Takie połączenie utworzy w aplikacji przycisk, pozwalający na przejście uczestnika z mapy interaktywnej do  profilu wystawcy i na odwrót z profilu wystawcy – do mapy.

UWAGA
Stwórz profile wystawców w komponencie “Exhibitor” zanim rozpoczniesz tworzenie mapy interaktywnej. Dowiedz się, jak tworzyć profile wystawców.

Powiązane Artykuły

Import profili wystawców do aplikacji Meeting Application!

Stwórz stoiska wystawców widoczne w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej. Uzupełnij dane poprzez import. 

Jak stworzyć profile wystawców w aplikacji?

Twórz profile wystawców, dodawaj dane oraz edytuj je w panelu administracyjnym.