Tag database - Jak zarządzać treściami w aplikacji?

Zarządzanie treściami aplikacji

Baza tagów tworzona jest po to, aby ułatwić zarządzanie wprowadzanymi treściami. Pomaga ona w odnajdywaniu danych oraz pozwala na wyświetlanie ich dla wybranej grupy odbiorców.

Dodawanie tagów jest możliwe poprzez naciśnięcie “+” przy wybranym rodzaju tagu, ich usunięcie następuje po naciśnięciu “x”. Edycja nazwy tagu możliwa jest poprzez kliknięcie danego taga. Zmieniona nazwa zaktualizuje się automatycznie we wszystkich miejscach, gdzie ten tag został dodany.

User Groups - wybór grupy docelowej dla treści

USER GROUPS – to tagi, które pozwalają na spersonalizowanie wyświetlania treści ze względu na grupę, do której przypisano użytkownika. Tworząc w kolejnych krokach komponenty, możesz wybierać, komu chcesz je wyświetlać i jakie treści wewnątrz funkcjonalności będzie widzieć dana grupa użytkowników. Użytkownicy nie zobaczą nazwy nadanej grupy wewnątrz aplikacji.

ALL USERS – to systemowy tag, który jest automatycznie dodawany do wszystkich wprowadzanych treści. Pozwala on na wyświetlanie treści wszystkim użytkownikom aplikacji. Chcąc ograniczyć widoczność komponentu lub jego elementów składowych, należy usunąć z nich ten tag, a w jego miejsce dodać nowy tag, który wskaże, dla której grupy użytkowników dana treść ma być widoczna.

Dodawanie grupy odbiorców do komponentów

Celem dodania wybranej grupy docelowej do całego komponentu należy w pierwszej kolejności dodać odpowiedni tag user_grup w sekcji “Tag Database” aplikacji. Następnie podczas dodawania treści do komponentu w sekcji content dodać stworzony uprzednio tag do całego komponentu w prawym górnym rogu ekranu. 

Tak dodany user_group tag do komponentu, powoduje, że widoczny on będzie w menu jedynie dla osób oznaczonych tym samym tagiem user_group.

Komponenty, których wyświetlanie można ustawić w wyżej opisany sposób: 

 • Agenda
 • Speakers
 • Feedwall
 • Survey/Quizzes
 • Banners
 • Venues
 • WWW/Resources
 • Interactive Map

Celem edycji widoczności wszystkich komponentów w aplikacji należy przejść do sekcji Application>Application Tags i zmienić tag user_group przyciskając “…”>Edit User Group i wybierając z listy odpowiedni wybranej grupie docelowej tag.

Personalizacja wyświetlania treści wewnątrz komponentu

Celem personalizacji wyświetlania treści wewnątrz komponentu, podczas tworzenia treści należ wybrać z rozwijanej listy odpowiedni user_tag. Możliwość personalizacji treści wewnątrz komponentu, posiadają następujące komponenty:

 • Agenda – daje możliwość wyświetlania wybranych wykładów, warsztatów, sekcji w agendzie wybranym grupom użytkowników. Co w konsekwencji pozwala na spersonalizowanie wyglądu planu wydarzenia ze względu na grupę docelową. 
 • Feedwall – możlwość tworzenia osobnych wątków dla wybranych grup osób.
 • Push – komponent ten pozwala na wysyłkę powiadomień do wybranych grup użytkowników. 
 • Ankiety/Quizy – stwórz guizy, pod wybrane grupy docelowe i pozwól widzieć użytkownikom tylko te, które przeznaczone są dla nich. 

UWAGA!
Aby personalizacja wyświetlania komponentów, bądź treści zawartej w nich, działała poprawnie, musisz nadać użytkownikom aplikacji user_grupy – te same, co do komponentów. Dowiedz się jak to zrobić poprzez import użytkowników do aplikacji Meeting Application.

User Tags - określ role użytkowników

USER TAGS – to tagi pozwalające na określanie roli użytkowników na wydarzeniu. Każdy uczestnik konferencji, po wejściu do wydarzenia wybiera tag, opisujący jego rolę np.: producent, reżyser, scenarzysta, organizator, prelegent. Tagi te pojawiają się w profilu użytkowników, dzięki czemu mogą oni z łatwością odnajdywać się w aplikacji, co m.in. ułatwia tworzenie spotkań branżowych w komponencie Business Matching oraz nawiązanie kontaktu między użytkownikami – Chat 1:1.

User Tags mogą również służyć łatwiejszemu odnajdywaniu osób spokrewnionych z konkretną branżą, potencjalnych kontaktów biznesowych lub specjalistów w danej dziedzinie. W tym przypadku User Tagi powinny być tworzone z uwzględnieniem branży/stanowiska  np.: E-commerce, HR, Marketing. 

Agenda Places - określ miejsca

AGENDA PLACES – są to tagi oznaczające miejsca spotkań w obrębie konferencji. Używane są one w dwóch głównych komponentach: Agenda oraz Business Matching. W sekcji Agenda wskazują one na miejsce odbywania się danego wystąpienia np.: scena główna, sala konferencyjna, kafejka.  W komponencie Business Matching służą one uczestnikom konferencji do ustalenia miejsca spotkania.

Agenda Paths - określ rodzaje sesji

AGENDA PATHS – są to tagi określające rodzaje sesji odbywających się w ramach konferencji – może być to: warsztat, spotkanie z autorem, wystawa, wykład, prelekcja, bądź przerwa kawowa. Tag ten ma za zadanie poinformować użytkownika o charakterze spotkania.

UWAGA!
Dodanie tagów Agenda Places oraz Agenda Paths, jest możliwe jedynie, gdy aplikacja zawiera komponent Agenda – Dowiedz się jak dodawać komponenty. (link www). 
Jeśli tagi zostały dodane do dowolnej sesji w agendzie, nie można ich usunąć z Tag Database bez uprzedniego usunięcia ich z sesji. System poinformuje o tym odpowiednim komunikatem, przy próbie ich usunięcia, wskazując nazwy sesji.

Add Your Heading Text Here

Exhibitor Tags – oznacz wystawców

Tagi wystawców określają branżę w jakiej dany wystawca operuje. Dodanie tego tagu ułatwia odnajdywanie ekspozytorów z wybranej dziedziny, poprzez ich wyraźne oznaczenie w mapach interaktywnych. 

UWAGA!
Aby dodać Exhibitor Tags w Tag Database, aplikacja powinna zawierać komponent Exhibitors. 

Powiązane Artykuły

Jak pobrać aplikacje Meeting Application?

Pobierz aplikacje Meeting Application z App Store lub Google Play i miej podgląd na wprowadzane treści. Dowiedz się jak stworzyć instrukcje pobierania aplikacji dla gości twojego wydarzenia. 

Dodawanie komponentów do aplikacji Meeting Application!

Wybierz, bądź stwórz plan dopasowany do potrzeb twojego wydarzenia. Dobieraj komponenty, dodawaj funkcjonalności do swojej aplikacji.