Umawiaj spotkania biznesowe w komponencie Bussines Matching

Business Matching - spotkania biznesowe

Business Matching to wyjątkowo rozbudowany komponent pozwalający na tworzenie spotkań biznesowych podczas konferencji. Dodaj w panelu komponent Business Matching i rozpocznij jego konfigurację od wyboru typu Business Matching spośród dostępnych: Free Ride, Semi Ride i Strict Ride.

Typy Business Matching

Aplikacja Meeting Application pozwala na prowadzenie spotkań biznesowych w 3 trybach: 

  1. Free Ride – Wybierz tylko ten typ w panelu, nie twórz sesji i nic nie uzupełniaj, w ten sposób dasz pełną swobodę umawiania spotkań między użytkownikami w aplikacji. Użytkownicy będą mogli wprowadzić w aplikacji dowolne dane dotyczące spotkania, wybierając opcję Custom. Natomiast jeśli chcesz, aby użytkownicy aplikacji korzystali z dogodnych dla Ciebie przedziałów czasowych i wyznaczonych miejsc, stwórz w panelu sesje Business Matching i uzupełnij je. Aplikacja pokaże użytkownikom wolne przedziały czasowe i miejsca.
  2. Semi Ride – umożliwia spotkania między użytkownikami aplikacji tylko w określonych przez administratora ramach czasowych. W celu umożliwienia umawiania spotkań przez użytkowników aplikacji, w panelu administracyjnym należy ustalić warunki, na jakich odbywają się te spotkania, tworząc sesje Business Matchingu. Użytkownicy aplikacji będą wybierać czas oraz miejsce spotkania wybierając jedną z propozycji stworzonych na podstawie warunków ustalonych w panelu administracyjnym.
  3. Strict Ride – Użytkownicy nie mogą tworzyć spotkań między sobą w aplikacji. Spotkania umawiane są tylko przez administratora. 

Tworzenie spotkań przez Administratora

W dowolnie wybranym typie Business Matching pozostaje możliwość umawiania spotkań między członkami wydarzenia, przez administratorów.  W celu stworzenia nowego spotkania należy przejść do sekcji Application -> Bussines Matching i wybrać “+” w prawym dolnym rogu ekranu. W wyświetlanym przez system formularz należy wypełnić wszystkie wymagane pola określające czas, miejsce oraz uczestników spotkania. Wybór użytkowników odbywa się na podstawie listy gości zalogowanych do aplikacji lub zaimportowanych do niej poprzez panel administracyjny.  Zapisane spotkanie widoczne będzie w panelu administracyjnym.  

Uwaga!
Tylko typ Strict Ride blokuje możliwość przełożenia lub usunięcia spotkania (reschedule /cancel) przez użytkowników w aplikacji.

Tworzenie sesji w Business Matching

Wymagane jest najpierw dodanie dni, klikając przycisnąć “+” umieszczony w górnej części komponentu. Jeśli dni zostały wcześniej dodane w komponencie Agenda, będą już widoczne w komponencie Business Matching i na odwrót (dni w obu komponentach są wspólne). Następnym krokiem, jest stworzenie sesji określającej warunki spotkań przez administratora, aby komponent działał poprawnie. 

Chcąc dodać sesję w komponencie Business Matching, należy nacisnąć “+” znajdujący się w prawym dolnym rogu, bądź najechać kursorem w dowolny przedział czasowy i kliknąć “+ Add Session”. Przed zapisaniem nazwij sesję i wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone “*”. Wybierz dzień, przedział godzinowy sesji i czas trwania spotkań. Pamiętaj, że możesz stworzyć kilka sesji w jednym dniu. 

Wybór miejsca sesji odbywa się poprzez dodanie tagów “Agenda Place”. W jednej sesji może być dodanych kilka miejsc. Użytkownicy aplikacji ze stworzonej przez ciebie listy wybiorą czas i wskażą miejsce, w którym chcą się spotkać z drugą osobą, przy wysyłaniu zaproszenia. Pamiętaj, aby wskazać miejsca, które będą dogodne dla użytkowników, mogą być to np. kawiarnia, pokój spotkań, bądź przeznaczona do tego sala szkoleniowa. 

Jeśli zdecydujesz się na ustalenie czasu trwania umawianych spotkań, wybierz z rozwijanej listy w polu “Each Session Period” odpowiednią dla ciebie wartość – ty decydujesz, ile czasu będzie trwało spotkanie.

Business Matching z punktu widzenia użytkownika

Po dodaniu sesji w komponencie umożliwiasz użytkownikom umawianie się na spotkania biznesowe w  komponencie Business Matching. Użytkownicy po dołączeniu do wydarzenia powinni ustalić swój czas dostępności, aby aplikacja podpowiadała innym gościom, chcącym wysłać zaproszenie dogodne godziny spotkań.

Wysłane zaproszenie wyświetli się na telefonie zaproszonego, jako powiadomienie PUSH oraz będzie ono widoczne w komponencie Business Matching w sekcji oczekujące. Z tego miejsca użytkownicy mogą zaakceptować, odrzucić bądź przełożyć spotkanie. 

Zaakceptowane spotkania zapisują się w komponencie oraz widoczne są w agendzie w sekcji “mój plan”.

Spotkania online w komponencie Bussines Matching

Dodatkowa opcja tworzenia spotkań Video pomiędzy użytkownikami konferencji dostępna jest we wszystkich typach Bussines Matching w wersji mobilnej aplikacji. Po umówieniu spotkania przez użytkowników automatycznie generowany jest link do rozmowy video, który jest dostępny na zaproszeniu pod ikoną kamery. Po wejściu o określonej godzinie w link, oboje użytkownicy zobaczą się i usłyszą. Dodatkowo aplikacja obsługuje powiadomienia push dotyczące dołączenia do rozmów online rozmówców.

Powiązane Artykuły

Feed Wall - kanał dyskusyjny Twojego wydarzenia!

Daj użytkownikom aplikacji możliwość wyrażania opinii, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na forum. 

Informacje i aktualności w aplikacji.

Twórz własne treści lub/i zaciągaj je z kanałów w mediach społecznościowych. Udostępniasz kluczowe informacje, dostarczaj je użytkownikom na bieżąco w aplikacji.