Venue - Jak dodać wskazówki dojazdu na wydarzenie?

Zapewnij uczestnikom dobrą orientację w terenie dzięki mapie z zaznaczonymi ważnymi i interesującymi miejscami. Funkcjonalność  Venue jest zbudowana w oparciu, o Mapy Google, co umożliwia nawigację GPS do wskazanego punktu.

Dodawanie kategorii

Chcąc dodać nowe miejsca, należy w pierwszej kolejności utworzyć dla nich kategorię, czyli grupę wskazującą typ np.: restauracje, atrakcje turystyczne, parkingi. Wybierz w górnym menu sekcję Content, a potem komponent Venues. Następnie należy wybrać ikonę (+) Add new Category, w prawym dolnym rogu ekranu. Przy tworzeniu pierwszej kategorii przycisk ten będzie na środku ekranu.

Dodawanie miejsc na mapie

Po stworzeniu kategorii przystąp do wypełnienia komponentu poprzez dodanie wszystkich lokalizacji. Naciśnij przycisk (+) Add place, aby dodać nowe miejsce na mapie. W wyświetlonym oknie wypełnij pola: nazwa i adres – są one wymagane.

Uzupełniając pole adres, możesz wybrać jedną z podpowiedzi, jaka pojawia się poniżej, lub wpisać cały adres i wskazać właściwe miejsce ręcznie: 

  1. W momencie, gdy wybrana zostanie jedna z Googlowskich podpowiedzi pojawiących się pod polem“adres”, pinezka zostanie automatycznie przeniesiona w docelowe miejsce
  2. Jeśli wpisując adres, nie wybierzesz żadnej z podpowiedzi, to pamiętaj, aby za pomocą prawego przycisku myszki przestawić pinezkę w odpowiednim miejscu na mapie. Jeśli tego nie zrobisz, to zostaną zapisane domyślne koordynaty (0 długości i 0 szerokości geograficznej).

UWAGA!
Jeśli pinezka pojawiła się w niewłaściwym miejscu, to zawsze możesz ją przestawić poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki we poprawnym miejscu na mapie.

Do każdego z utworzonych obiektów możesz dodać również adres strony internetowej, opis oraz zdjęcie. Elementy te mogą pomóc uczestnikom w pozytywnej identyfikacji miejsca i uzyskanie dodatkowych informacji lub ułatwić rezerwację miejsca.

Widoczność kategorii dla wybranej grupy użytkowników

Edycja widoczności kategorii w komponencie Venue pozwala na subtelną dystrybucję dedykowanych danych, takich jak parkingi vip, czy miejsce wieczornej imprezy dla zamkniętej listy gości.

W celu stworzenia obiektów z dostępem ograniczonym do wybranej grupy użytkowników niezbędne jest przygotowanie najpierw tagów typu user_group. Dokładną instrukcję, znajdziesz w artykule: “Zarządzanie treściami w aplikacji – Tag Database”.

Po utworzeniu tagów w sekcji Tag Database wybierz komponent Venues z menu po lewej stronie. W wyświetlonym oknie przejdź do ustawień komponentu, naciskając przycisk etykiety znajdujący się w prawym górnym rogu. W tym miejscu dodaj stworzone wcześniej tagi user_grup, które chcesz przypisać do tego komponentu.

UWAGA!
Od tej pory, nowo utworzone kategorie będą automatycznie zawierały wszystkie tagi dodane do komponentu. Pamiętaj, aby usunąć taga “All users” z kategorii przeznaczonej tylko dla określonej grupy użytkowników.

W celu zmiany widoczności kategorii przejdź do edycji tagów user_groups przypisanych do niej. W tym celu, wciśnij wielokropek znajdujący się po prawej stronie od nazwy kategorii, a następnie wybierz z rozwijanej listy “Edit user groups”, żeby zmienić ustawienia dla wybranej kategorii. 

PRO TIP
Kliknij i przytrzymaj kategorię, a umożliwi to przeciągnięcie jej do innego miejsca na liście, zamieniając tym samym kolejność wyświetlanych kategorii w aplikacji mobilnej. 

Powiązane Artykuły

Twórz własny kontent za pomocą komponentu WWW/Resources!

Dodawaj dowolne treści i stylizuj je, korzystając ze wbudowanego edytora HTML/CSS. Twórz przeniesienia na dowolne zewnętrzne strony www. 

Banery promocyjne w aplikacji!

Banery w aplikacji to idealny pomysł na jej personalizację, promocje partnerów, sponsorów lub wybranych wystawców.